Alla inlägg av Styrelsen

PORTKODER !!

Nya koder till portarna kommer att programmeras.
Detta kommer att ske måndagen den 22 januari under dagen.
Gamla koden kommer att fungera tills den nya är inprogrammerad.
Den nya koden skickas ut till dej via utskick.
OBS Lämna inte ut koden till obehöriga !!!

PARKERINGSPLATSER

Som Ni har noterat har vi fått nya tider till besöksparkeringarna.
Var snäll och respektera dessa och Du som medlem SKALL INTE
utnyttja dessa. Stå på Din egen hyrda parkeringsplats !
Om alla följer bestämmelserna för parkering av bilarna så underlättar vi för våra besökare.
Styrelsen

PROBLEM MED FELPARKERINGAR

Problem med felparkerade bilar hos oss blir större och större !
Regeln gäller att Du som medlem SKALL parkera på Din egen parkeringsplats, inte på vägen. Sunt förnuft gäller.
Har Du besök så gäller besöksparkeringen !
Om besöksparkeringarna är upptagna så skall Din besökare parkera på vägen. Observera att kommunens regler gäller !
OBS ! PARKERING PÅ VÅRA GRÄSYTOR ÄR FÖRBJUDET !!
Styrelsen