Grovsopor och avfall

Att ta hand om sopor är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig.

I Sandvikens kommun är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

www.gastrikeatervinnare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bl.a. information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning m.m. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Tänk på att alla kostnader föreningen har betalas av alla medlemmar gemensamt i form av den avgift ni debiteras varje månad. Så skadegörelse, störningar och nedskräpning är något som vi alla får betala för.

Observera: släng inget skräp, möbler och annat i trappen eller utanför förråden. Noteras detta så kan en debitering ske för bortforsling. Av flera skäl, som brandsäkerhetsskäl, måste trapp, källargångar och andra utrymmen vara fria från hinder och icke utgöra en brandrisk.

Hushållsavfall slängs i behållare placerade utmed Vikingavägen. Annat avfall skall bortforslas till lämplig återvinningsstation eller Sandvikens återvinningscentral på Järbovägen. Öppettider finner du här.