Höjning av avgift.

Månadsavgiften kommer fr o m 1 januari 2018 att höjas med 1 %.
Garage och parkeringsavgiften förblir oförändrad.