STÄDDAG

Söndagen den 1 maj träffas vi kl 13 vid redskapsboden för att snygga till i området.
Korvgrillning som vanligt.
Välkommen.