PROBLEM MED FELPARKERINGAR

Problem med felparkerade bilar hos oss blir större och större !
Regeln gäller att Du som medlem SKALL parkera på Din egen parkeringsplats, inte på vägen. Sunt förnuft gäller.
Har Du besök så gäller besöksparkeringen !
Om besöksparkeringarna är upptagna så skall Din besökare parkera på vägen. Observera att kommunens regler gäller !
OBS ! PARKERING PÅ VÅRA GRÄSYTOR ÄR FÖRBJUDET !!
Styrelsen