YTTERDÖRRAR SKALL HÅLLAS LÅSTA !!

Det är förbjudet att ”ställa upp” ytterdörren då man t ex väntar besök.
Alla ytterdörrar skall hållas stängda dygnet om.  Kodlås fungerar fram till kl 1800 sedan måste nyckel användas. Detta är för vår egen säkerhet.
STYRELSEN