PORTKODER !!

Nya koder till portarna kommer att programmeras.
Detta kommer att ske måndagen den 22 januari under dagen.
Gamla koden kommer att fungera tills den nya är inprogrammerad.
Den nya koden skickas ut till dej via utskick.
OBS Lämna inte ut koden till obehöriga !!!