PARKERINGSPLATSER

Som Ni har noterat har vi fått nya tider till besöksparkeringarna.
Var snäll och respektera dessa och Du som medlem SKALL INTE
utnyttja dessa. Stå på Din egen hyrda parkeringsplats !
Om alla följer bestämmelserna för parkering av bilarna så underlättar vi för våra besökare.
Styrelsen