Ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler

En god trivsel och ordning inom föreningen förutsätter att medlemmarna iakttar nedanstående:

1. Undvik att störa grannarna, särskilt mellan 22.00-6.00 måndag till fredag och mellan 23.00-9.00 lördag och söndag. Informera dina grannar om du skall ha fest. Bygg-och hantverksarbete, som att hamra, spika eller borra, är inte tillåtet efter kl. 21.00. Undvik att ha fest på balkonger efter kl. 23.00

2. Under nattetid (22.00-06.00) är det extra lyhört, speciellt i trapphusen. Undvik om möjligt att spola i kranar, spela musik och öppna och stänga ytterdörrar.

3. Skaka eller piska inte mattor och annat från fönster eller balkonger. Detta skall ske utomhus på avsedd plats kl. 9.00-20.00.

4. Spola inte ned föremål som kan orsaka stopp i WC.

5. Sopor och dyl. skall vara väl inslagna när de läggs i sopbehållarna.

6. Var sparsam med värme och vatten.

7. Utsidan av lägenheternas ytterdörrar får inte förändras. Byte till säkerhetsdörr får ske förutsatt att säkerhetsdörren ser ut på samma sätt som lägenhetens originaldörr.

8. Ytterdörrens handtag får inte bytas ut till handtag av annan modell. Var försiktig med prydnader och utsmyckningar i trapphusen – alla har inte samma smak. Anslag i trapphusen får endast sättas upp av styrelsen utsedd person.

9. Placera inga skrymmande föremål i fastighetens entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar som kan hindra utrymning t.ex. vid brand.

10. Ytterport och dörrar till fastighetens allmänna utrymmen skall alltid vara stängda och lägenhetens förrådsutrymmen låsta. Låt inte barnen leka i entréer, trapphus, källargångar eller övriga utrymmen.

11. Rengöring och reparation av t.ex. cyklar får endast göras i cykelrum.

12. Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som trapphus, källargångar, förråd, tvättstuga m.m.

13. Tvättstuga skall rengöras efter att du använt denna.

14. Föreningens samlingslokal bokas lämpligen hos styrelsen.

15. Parkera endast på parkeringsplatserna. Visa hänsyn till boende. Tomgångskörning är förbjuden. På gatan ska i möjligaste mån endast tillfälliga uppställningar förekomma, datumparkering gäller, dessutom orsakar du problem för kommunens snöröjning, sandning och sopning. Motorvärmarplatserna är endast till för dem som hyr plats.

16. Debitering kommer att ske vid öppning av lägenhet t.ex. vid förlust av nyckel (nattetid).