FÖNSTERMÅLNING

EMC-Måleri kommer att utföra målningsarbeten under veckorna 21 – 22 – 23.
se vidare info i utskick.
styrelsen