Att renovera

Renovering av badrum och kök.
Om du skall renovera badrum och kök eller skall göra några större förändringar i din lägenhet krävs godkännande från föreningen, detta för att säkerställa att det utförs på rätt sätt och förhindrar skador som vattenskador vilket kan bli väldigt kostsamt för dig som boende om det görs på fel sätt.

Tänk på att ta referenser på byggfirmor samt be dem visa upp gällande försäkringar och certifieringar de behöver ha för t.ex. våtrum och el.

Sopor får inte belamra trapphusen under renovering, de skall bortforslas skyndsamt från området. Se till så ni inte skadar inredning och väggar i trapphusen. Gör rent efter er!

Visa hänsyn!
Tänk på under vilka tider ni för oväsen, tunga arbeten skall aviseras i trappuppgångar i förväg såsom bilning eller betongborrning, dessa arbeten bör utföras under normala tider (08 – 17) för att inte störa övriga boende.