NYA TIDER FÖR YTTERDÖRRARNA

Nu under januari kommer tiderna för låsning av ytterdörrarna ändras.
De kommer att hållas låsta mellan 20 00 och 08 00.