OMBESIKTNING

Den 19 februari mellan kl 10.00 och 16.00 kommer en ombesiktning ske i de lägenheter som inte blev godkända vid förra besiktningen. Huvudnyckel kommer att användas om Du inte är hemma.

Se till att x-tra lås är öppet. Undrar Du över något så ta kontakt med Pelle på 070 5142812.