TRÄDFÄLLNING

Under november kommer kommunen att fälla träd mot cykelbanan. Info kommer vilka bilar som måste flyttas från parkeringarna.