BESÖKSPARKERINGAR

Problem med besöksplatser!
Det har visats sej att besöksparkeringarna utnyttjas av icke-besökare!
Var snäll och respektera att besöksparkeringarna är ENDAST avsedda för besökare.
De är alltså inte till för oss medlemmar.