Resultat av lägenhetsbesiktning.

Kom ihåg att åtgärda eventuella brister senast den 31 januari 2014.
Ny besiktning kommer att ske under februari 2014.