Ytterliggare besöksparkeringar

Under hösten kommer vi att utöka besöksparkeringarna ytterligare.
Grävning kommer att ske, och under arbetstiden ber vi er parkera på gatan.