TV-boxar och routrar

Måndagen den 25 februari och måndagen den 4 mars mellan kl 18:00 – 20:00 kommer de nya TV-boxarna och routrarna från Telia att kunna kvitteras ut i vår festlokal i källaren på Vikingavägen 16. På plats finnes dokumentation för installation. För avancerad hjälp, kontakta Telias kundtjänst på 90 200.

TV-box och ny router ägs av föreningen. Den gamla utrustningen kommer för enkelhetens skull att samlas in. Det kommer att ställas ut banankartonger i cykelrummen där du skall lägga i din gamla utrustning du erhållit av Telia. Dessa kartonger kommer finnas utställda under tiden 26 februari – 6 mars.

Det är viktigt att ni byter ut er utrustning för att få tillgång till 1000MBits fiber och bättre HDTV-utbud. Den nya hårdvaran är också mer säker, tillförlitlig och snabbare.